Sociale zekerheid

In dit onderdeel gaan we in op de sociale zekerheid in Zweden. We beperken ons hierbij tot de sociale verzekeringen voor EU-burgers (waaronder Nederlanders en Belgen) die in Zweden voor kortere of langere tijd gaan werken, alsmede tot de partners en kinderen die meekomen. De regels gelden ook voor mensen die emigreren naar Zweden.

Sociale zekerheid in Zweden

Sociale zekerheid in Zweden

Inleiding, organisatie en financiering van de sociale zekerheid in Zweden.
 
Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

Over gezondheidszorg in Zweden, wie er voor in aanmerking komt en wat er gedekt wordt.
 
Uitkeringen bij ziekte

Uitkeringen bij ziekte

Over de ziekteuitkering in Zweden, wat gedekt wordt en hoe u de uitkering kunt aanvragen.
 
Moeder- en vaderschapsuitkeringen

Moeder- en vaderschapsuitkeringen

Informatie over kraamzorg, zwangerschapstoelage en ouderschapstoelage in Zweden.
 
Uitkeringen bij invaliditeit

Uitkeringen bij invaliditeit

Informatie over uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid in Zweden.
 
Ouderdomspensioenen en -uitkeringen

Ouderdomspensioenen en -uitkeringen

Informatie over ouderdomspensioenen en - uitkeringen in Zweden.
 
Uitkeringen aan nabestaanden

Uitkeringen aan nabestaanden

Informatie over het kinder- en wezenpensioen in Zweden, alsmede het weduwenpensioen en gegarandeerd pensioen.
 
Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Uw sociale verzekeringsrechten in Zweden als u arbeidsongeschikt raakt of te maken krijgt met een beroepsziekte.
 
Gezinstoelagen

Gezinstoelagen

Informatie over gezinstoelagen in Zweden, waaronder de kinderbijslag.
 
Werkloosheid

Werkloosheid

Informatie over uitkeringen bij werkloosheid in Zweden.
 
Sociale minima

Sociale minima

Over sociale bijstandsuitkeringen in Zweden.
 
Langdurige zorg

Langdurige zorg

Informatie over rechten in Zweden voor degenen die langdurige zorg nodig hebben.